Ốc, Vít, Bù Loong

Pat

thông tin liên hệ
Hotline

090 136 0986 - 0164 750 8271

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Colect
Colect
Con lăn tải thép của nhà máy thép
Con lăn tải thép của nh...
Con lăn tải thép của nhà máy thép
Con lăn tải thép của nh...
Khuôn ép tô sứ
Khuôn ép tô sứ
Núm vặn inox
Núm vặn inox
Bu long máy dập đầu bu long
Bu long máy dập đầu bu...
Bơm thủy lực
Bơm thủy lực
Xe nâng thủy lực
Xe nâng thủy lực
Xe nâng thủy lực
Xe nâng thủy lực
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí
Sản phẩm cơ khí

ỐC, VÍT, BÙ LOONG

Tắc kê
Tắc kê
Vít các loại
Vít các loại
Ốc vít
Ốc vít
Long Đền
Long Đền
Ty Ren
Ty Ren
Ty Ren
Ty Ren
Long đền
Long đền
Long đền
Long đền
Bulong LG ngoài gia nhiệt
Bulong LG ngoài gia nhiệt
Bulong LG trong
Bulong LG trong
Bulong xây dựng
Bulong xây dựng
Bulong Inox
Bulong Inox
Long đền vuông
Long đền vuông
Pat
Pat
Rive
Rive
Rive
Rive
Rive 6 x L
Rive 6 x L
Tắc kê sắt
Tắc kê sắt
Đai ốc Inox
Đai ốc Inox
Vít Răng Nhuyễn
Vít Răng Nhuyễn
Vít Răng Thưa
Vít Răng Thưa
Vít tole
Vít tole
Tán 4 chấu
Tán 4 chấu
Tán 4 chấu
Tán 4 chấu
Tán 4 chấu
Tán 4 chấu